Vánoční kolekce

Při­znám se: do niče­ho se mi letos nechtě­lo. Ani do cuk­ro­ví. Ale už v lis­to­pa­du, ba už i v říj­nu, se mě kama­rá­di i zná­mí zača­li ptát. Bude letos vánoč­ní kolek­ce? Opo­ví­da­la jsem, že ne, ale myš­len­ka se v hla­vě usa­di­la a odvrá­tit se nedá. Tak tedy. Moje letoš­ní vánoč­ní zmrz­li­na bude tako­vá:

Rum, datle, pekany

Rum datle a pekany

U nás doma se na Váno­ce vždyc­ky kupo­va­la kvan­ta suše­né­ho ovo­ce. Fíky, švest­ky, meruň­ky a dat­le. Dat­le jsem milo­va­la nej­víc. Milu­ju je dodnes. A což tepr­ve když je namo­čí­te do kva­lit­ní­ho třti­no­vé­ho rumu, dodá­te opra­že­né peka­no­vé oře­chy a dola­dí­te sme­ta­nou? Tohle je zmrz­li­na, ktrou si před­sta­vu­ju, jak jím u zapá­le­né­ho krbu, slad­kost z datlí, křupnu­tí z peka­nů, chlad ze zmrz­li­ny a sou­čas­ně tep­lo z rumu a pří­vě­ti­vé svět­lo z ohně… Váno­ce.

Pan Perníček

pernicek

Váno­ce bez per­níč­ků? Nee­xis­tu­je. Sko­ři­ce, anýz, bady­án… nasa­ju vůni koře­ní a vím, že se to zase blí­ží.  Plné ple­chy a pak dlou­hé noč­ní zdo­be­ní. Ane­bo to může být letos jinak. S per­níč­ko­vou zmrz­li­nou. Všech­no dob­ré je v ní. Koře­ní. A med.

Brusinky a pomeranč

Brusinky a pomeranč

Pro ty, co nema­jí rádi sme­ta­no­vou. Suše­né bru­sin­ky všich­ni dob­ře zná­me. Ale co ty čer­stvé? Tak dob­ře, spí­še mra­zem pro­šlé. S pome­ran­čem a kap­kou pome­ran­čo­vé­ho liké­ru.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

4 komentáře u „Vánoční kolekce

  1. Hez­ký den, příští rok mi bude 30 a letos v sou­vis­los­ti se zmrz­li­no­vým boo­mem jsem zatou­ži­la dát si ke kula­ti­nám zmrz­li­no­vač. V kuchy­ni trá­vím hod­ně času, ráda vařím, peču, ale v oblas­ti domá­cích zmrz­lin jsem nepolíbená…když pomi­nu pár pove­de­ných snah o oře­cho­vou, sme­ta­no­vou, citró­no­vý sor­bet apod. Moc Vás pro­sím o radu — jaký zmrz­li­no­vač bys­te mi dopo­ru­či­la, aby moje dvě děti netou­ži­ly po té kupo­va­né, ale po mamin­či­né… Jsem ochot­ná inves­to­vat max. 10 tis. Děku­ji. Moc Vám fan­dím! Len­ka Bukáč­ko­vá

    • Dob­rý den, zvaž­te něko­lik faktorů:jak čas­to bude­te zmrz­li­nu dělat, kolik na něj máte v kuchy­ni mís­ta a kolik peněz. Pokud máte vět­ší kuchyň a nevá­há­te investovat,tak jdě­te do pří­stro­je, kte­rý sám zmrz­li­nu míchá a chla­dí bez nut­nos­ti před­mra­zit nádo­bu v mra­zá­ku. Mám ty nej­lep­ší zku­še­nos­ti se znač­kou Lello, jsou to ital­ské stro­je. Jejich nej­niž­ší řada se jme­nu­je Lus­si­no, u nás je ale bru­tál­ně dra­há, ale zku­si­la bych pohledat.Vyšší řadu od Lello jsem kou­pi­la pod­s­ta­ně lev­ně­ji než u nás v ital­ském out­le­tu.

    • Dob­rý den, děku­ji za zájem..Tahle je urči­tě loň­ská, ješ­tě jsem se úpl­ně neroz­hod­la, zda to letos pod­nik­nu zno­va. Kdyb­ny ano, urči­tě se to tu obje­ví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.